Manawydan Mantis

Manawydan klient - Protokol o změnách

Manawydan klient - 2012.1.3 (Zveřejnění 10.02.2012) Zobrazit problémy ]
===================================================
- 0000607: [Chyby] Hlasitost hudby ve hře (Geo) - uzavřený.
- 0000715: [Návrhy] U makra "Opakovat makro" možnost určit počet opakování (Geo) - uzavřený.

[2 problémy]


Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker