Manawydan Mantis

Manawydan klient - Protokol o změnách

Manawydan klient - 2011.2.1 (Zveřejnění 23.12.2011) Zobrazit problémy ]
===================================================
- 0000480: [Úpravy] Zmena FPS pri neaktivite klienta (Geo) - uzavřený.
- 0000555: [Chyby] Makro: Použít předmět (Geo) - uzavřený.

[2 problémy]


Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker